پرداخت در محل

۱۳۹۵ جمعه ۱۳ اسفند در ساعت ۱۲:۴۲ ق.ظ

پرداخت نقدی در محل تحویل 

این سرویس به شما اجازه می دهد تا پس از دریافت کالا و اطمینان از سلامت بسته بندی و ظاهر آن مبلغ فاکتور را به پیک های ویژه altahan پرداخت نمایید.