ماکت فولکس واگن ( Metallic replica۷۷۱۵)

معرفی محصول

 

ماکت فولکس

ماکت فولکس واگن مناسب برای تزیین منزل وکسانی که خاطرات را زنده نگه میدارند.